ניווט מהיר

הפרעות דיבור
במחלת פרקינסון

מחלת הפרקינסון היא מחלה נוירולוגית כרונית פרוגרסיבית המשפיעה על האופן בו מוח החולה מתאם את תנועות גופו הליכתו ודיבורו. 

כ-80% מציבור חולי הפרקינסון מפתחים הפרעות דיבור וקול כמו קול חלש, קול מונוטוני- עוצמת קול מונוטונית וגובה קול מונוטוני, צרידות אנפוף, שיבושי היגוי, קצב דיבור מהיר או איטי, חוסר שטף ודיבור מרווח. עקב הפרעות אלו האפשרות להבין את הדיבור של החולה יורדת באופן משמעותי עד למצב של פגיעה ביכולת לתקשר ולנהל חיי חברה, לעבוד ולשמר את איכות החיים. 

הטיפול שנמצא היעיל ביותר לבעיות קול ובליעה בחולי פרקינסון הינו LSVT

טיפול בדיבור  LSVT  –  Lee Silverman Voice Treatment

מטרת טיפול LSVT היא ללמד את חולי הפרקינסון לשפר את מובנות הדיבור ע"י הגברת עוצמת הקול. המטופל לומד לבצע משימות הדורשות מאמץ בזמן דיבור אשר משפרות את סגירת שני מיתרי הקול ומאפשרות תמיכה נשימתית טובה יותר שגורמות לדיבור להישמע חזק ומובן יותר. שיטה זו מתבססת על תיאוריית הלמידה המוטורית לפיה התרגול חייב להיות מאומץ, מרובה בחזרות, אינטנסיבי, פשוט ומלווה במודעות תחושתית לתרגול. שיטת טיפול LSVT מבוססת על חמישה מושגים עיקרים: דקול, חזק, מאמץ, אינטנסיביות, כיול ושימוש במדדים אוביקטיבים. מושגים אלו מפרידים את LSVT משאר שיטות הטיפול בדיבור הקונבנציונליות ומהווים את המפתח להצלחת השיטה.

חמשת מושגים בסיסים של שיטת LSVT:

1.קול חזק – קול חזק משפר את סגירת שני מיתרי הקול ואת התמיכה הנשימתית. ידוע שסגירת מיתרי קול אצל חולה הפרקינסון נפגעת, ובמקום סגירה מלאה של המיתרים נצפית סגירה חלקית, בצורה של שתי קשתות, הגורמת לבריחת אוויר בין המיתרים והפקת קול בעוצמה חלשה. עפ"י מחקרים שונים דווח שהגברת עוצמת הקול ויישום מאמץ בזמן דיבור ייגרמו לשיפור ביציבה, להיגוי מאומץ ומדויק, לדיבור בפה פתוח ולירידה בקצב הדיבור התורמים לשיפור במובנות הדיבור אצל החולה הפרקינסוני. הפקת קול חזק היא הוראה קצרה, קלה להבנה ופשוטה ליישום. על המטופל להתמקד ולהתרכז אך ורק בעוצמת הקול אשר מפיק בעוד הקלינאי מנטר את שאר מאפייני הדיבור.

2.  מאמץ – השקעת מאמץ בזמן דיבור תגרום להגברת עוצמת קול ותהווה מטרה חדשה למטופל – להפיק קול חזק כלומר קול תקין. 

3. טיפול אינטנסיבי – התוכנית הטיפולית כוללת ארבעה טיפולים בשבוע במשך ארבעה שבועות רצופים, או שני טיפולים בשבוע למשך שמונה שבועות. סה"כ 16 פגישות של טיפול פרטני הנמשכות 50 דקות כל אחד. ניתן לטפל ע"פ עקרונות השיטה גם בפגישות חד שבועיות.

4. כיול – מחלת הפרקינסון פוגעת ביכולת החולה להעריך את עוצמת הקול אשר הוא עצמו מפיק. במצב זה, לרוב, החולה הפרקינסוני יתלונן שמדבר בקול רם מדי או שנשמע צועק למרות שקולו נשמע תקין. בזכות הטיפול המטופל ירגיש, יבין, יקבל ויידע את כמות המאמץ שצריך להשקיע כדי לדבר באופן קבוע בעוצמת קול הגורמת לדיבור להישמע מובן. כתוצאה מכך ייבנה הקשר בין הגברת מאמץ בזמן הפקת קול והקול שיישמע. לקראת סוף תקופת הטיפול המטופל יפיק קול תקין באופן אוטומטי בתקשורת יום-יומית.

5. מדדים אובייקטיבים – כדי להגביר את המוטיבציה של המטופל ולעודדו להשקיע מאמץ בזמן הפקת קול בכל פגישות הטיפול, חשוב למדוד את ביצועו בעזרת מכשור. מדדים אובייקטיבים אלה מאפשרים מעקב מדויק וגורמים לחיזוק המטופל אודות ביצועו. 

יש להדגיש כי ע"פ מחקרים שבדקו השפעת שיטת טיפול זו נמצא שיפור בתפקוד מנגנון הבליעה, בהפקת הבעות פנים, בתפקודי המוח ובמצב הנפשי. מידת החומרה של הפרעות דיבור וקול באוכלוסיית חולי פרקינסון משתנה מחולה לחולה: מהפרעה קלה ועד חמורה הגורמת למובנות דיבור ירודה ואי יכולת לתקשר. רוב המטופלים נהנים משיטת טיפול זו ומצליחים לשפר את מבונות הדיבור. לכן, מטרת טיפול LSVT היא לשפר את מובנות הדיבור (לתקן) ולאפשר תקשורת מילולית מובנת ע"פ רמתו האישית של כל מטופל ומטופל. הטיפול מיועד לחולי פרקינסון או מחלות נוירולוגיות אחרות בדרגות חומרה שונות של המחלה (אירוע מוחי, טרשת נפוצה, פגיעות ראש, פרקינסוניזם ומחלות ניווניות של המוח). בישראל מטופלים בהצלחה חולים רבים בשיטה זו.